İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK HİZMETLERİ


İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği gereği İşletmenizin tehlike sınıfına göre işletmeniz için Casgem onaylı A, B, C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarını görevlendirmekteyiz.

Firmalara özel hazırlanmış iş sağlığı ve güvenliği çözümleri ile güvenlik standartlarının iyileştirilmesi amaçlanır. Bu doğrultuda kontrol ve denetlemeler, yönetim toplantıları, saha ziyaretleri ve dokümantasyon ve prosedür incelemeleri yapılarak gerçekleştirilir.

Hazırlanan detaylı rapor şu andaki uygulamaları iyileştirici pratik tavsiyeler ve ileriki faaliyetlerin denetlenmesi için önerilen modeller içerir. Böylece, verim, gelir ve kalitenin iyileştirilmesi, maliyetlerin kontrol edilmesi, devamsızlığın azaltılması, daha kaliteli iş sağlığı ve güvenliği programları, pozitif şirket kültürünün aşılanması ve hukuka uygunluk sağlanır.

İşyeri İş Güvenliği Uzmanlığı danışmanlığı vermekteyiz ve yönetmelikle yerine getirilmesi gereken çalışmaları tamamlamaktayız. Bu şekilde part time olarak alınan hizmet bünyede İş Güvenliği Uzmanı çalışmadan daha hesaplı olmaktadır.

Yapılan Çalışmalardan Bazıları ;

1.İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği eksiklerinin tespiti, raporlanması ve işverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bir çalışma raporunun sunulması.
2.Periyodik ve Rastgele Denetimler Yapılıp Raporlanması
3.İş güvenliği kurulunun oluşturulması ve kurul toplantısının gerçekleştirilmesi
4.Acil durum ekiplerinin oluşturulması ve eğitimlerinin verilmesi
5.Risk analiz ve değerlendirme çalışmalarının hazırlanması
6.İş güvenliği prosedürlerinin ve İç Yönetmeliklerin hazırlanması
7.İşyerine yönelik yıllık eğitim planlarının hazırlanması
8.Kişisel koruyucularla ilgili kontrol ve denetimler.

TEMEL İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: 6331 Sayılı kanunun 4. Maddesi gereğince çalışanlarımızın “İş Sağlığı ve Güvenliği” konularında mesleki risklerini bilgilendirerek, periyodik eğitimlerle iş sağlığı ve güvenliği alanında bilinçlenmelerini ve bu alandaki riskleri minimuma indirmek ve daha güvenli çalışmalarını sağlamaktır.

Eğitim İçeriği:

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı
Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği
Tehlikeli Davranışlar ve Durumlar
Yasal Mevzuat İle İlgili Bilgiler
Kişisel Koruyucu Donanımlar
Uyarı İkazları ve İşaretleri
İş Yerinde Sağlığı Oluşturan Etkenler
Meslek Hastalığı
İş Kazası
İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Nedenleri